info@kerekasztal.sk

A kisiskolák helyzetéről tanácskoztak a politikai pártok és a civil szervezetek

Mi, a kisiskolák helyzetéről folytatott tanácskozás résztvevői, egybehangzóan elutasítjuk az oktatási minisztérium képviselőinek eljárását, amely során megpróbálnak nyomást gyakorolni az alacsonyabb tanulólétszámuk miatt többlettámogatást igénylő iskolák fenntartóira és igazgatóira, hogy kezdjék meg intézményeik leépítését. Megengedhetetlennek tartjuk, hogy a demokratikus rendszer fontos vívmányát, az önkormányzatiság elvét felrúgva, a helyi társadalom igényeit figyelmen kívül hagyva igyekeznek utat törni egy nem rendszerszintű technokrata döntésnek, amely súlyos következményekkel járhat.

Tudatosítjuk, hogy egy iskola megszűnése nem csupán azt vonja maga után, hogy a tanulók ingázni kényszerülnek. Az iskolától megfosztott falvak lassú leépülésre vannak ítélve. Ezért nyomatékosan kérjük, hogy a helyi választott képviselők dönthessenek egy-egy iskola fenntartásáról, hiszen meggyőződésünk, hogy az ilyen jellegű problémákat nem központilag, hanem helyben kell megoldani, a kistérségi sajátosságok és érdekek figyelembe vételével.

Felszólítjuk a kormány tagjait és a parlamenti képviselőket, hogy ennek biztosítása érdekében vonják vissza a minimális osztálylétszámokra vonatkozó indítványt, amely az eredeti tervezetben nem szerepelt, csupán a tárcaközi egyeztetés során került a törvényjavaslatba. Egyúttal kérjük az oktatási minisztert, hogy ne másfélezer tanító elbocsátása árán próbálja biztosítani a pedagógusbérek emeléséhez szükséges pénzeszközöket.

Tisztában vagyunk vele, hogy össztársadalmi problémáról van szó, az iskolák megszűnése mégis nagyobb arányban érintené a vegyes lakosságú területek oktatási intézményeit. Megítélésünk szerint mindaddig nem múlnak el a kisebbségi iskolákat fenyegető veszélyforrások, amíg az érintettek nem dönthetnek saját ügyeikről. Ezért „A szlovákiai magyarok megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei” című dokumentum értelmében egyértelműen kiállunk a kulturális és oktatási önrendelkezés létrehozásának eszméje mellett.

Károsnak tartjuk, hogy az indítvány benyújtására a változások által fokozottan érintett társadalmi csoportokkal való egyeztetés nélkül került sor. Felszólítjuk a minisztériumot, hogy a kisebbségek képviselőivel is egyeztessen az iskolai reform végleges formájáról. Az oktatásirányítás átalakításának bárminemű változtatása az iskolák minőségi munkájának javulása érdekében kell, hogy történjen.

Úgy érezzük, ebben a közösségünk jövőjét nagy mértékben érintő kényes kérdésben kizárólag a közös fellépés hozhatja meg szándékaink sikerét, nem pedig az egyéni vagy pártérdekek szülte kezdeményezések. Ennél fogva felhívunk minden józan gondolkodású egyént, a politikai pártok képviselőit, a szakmai és civil szervezetek tagjait, az iskolafenntartókat, a pedagógusokat és nem utolsó sorban a szülőket, hogy egymást erősítve tegyenek meg minden tőlük telhető lépést a szlovákiai kisiskolák megmentéséért. Ezért támogatjuk mindkét korábban elindított aláírásgyűjtést is.

Végezetül egyhangúan megegyeztünk abban, hogy a tiltakozás mellett szükséges konkrét megoldási javaslatokkal is előállni, melyeket további szakmai tárgyalások eredményeként kívánunk a minisztérium elé tárni.

  • A Csemadok
  • A Magyar Közösség Pártja
  • A Most-Híd párt nevében
  • A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nevében
  • A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége nevében
  • A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége nevében

2013. augusztus 22., Pozsony

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.