info@kerekasztal.sk

Iskoláink sorsa is téma volt Diószegen

Az anyanyelvi oktatás problémáival, a kisebbségi kultúrák támogatásával és a nemzeti kisebbségek jogállásával kapcsolatban elfogadott diószegi nyilatkozat

2013. augusztus 29-én a diószegi Tevel szállóban tanácskozásra gyűltek össze a szlovákiai magyar civil társadalom jelentős szervezetei, a Csemadok, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, hogy kiutat keressenek abból a nehéz helyzetből, amelybe az utóbbi hónapok, évek kisebbség- és civil társadalom ellenes politikája sodort benünnket.

Mi, a tanácskozás résztevői, a szlovákiai magyarság jelentős civil szervezeteinek vezetői jogot formálunk arra, hogy a bennünket érintő kérdésekben, létünket befolyásoló döntések kapcsán állást foglaljunk, elmondjuk véleményünket.

Egy népcsoport megmaradásának záloga az anyanyelv, az anyanyelvi oktatás. Éppen ezért elutasítjuk az oktatási minisztériumnak kisiskoláink fenntartóira gyakorolt nyomását, amely arra irányul, hogy az intézmények gazdasági szempontok miatt leépüljenek, s végül felszámolásra kerüljenek. A települések intézményeinek létéről a települések választott képviselői és a szülők illetékesek és jogosultak dönteni. Minden más, ezzel ellentétes, felülről érkező kezdeményezést közösségünk életébe történő durva beavatkozásként értékelünk. Bízunk abban, hogy a kormány és a parlament tagjai, miután megismerkednek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által kidolgozott szakmai indoklással, visszavonják a minimális osztálylétszámokra vonakozó indítványt.

Valamely nemzeti közösség más kulturális környezetben való megmaradásának fontos tartópillére a kisebbség kultúrájának a többség általi (törvény garantálta) támogatása. Fontosnak tartjuk tehát a kisebbségi kultúrák támogatását biztosító törvény mielőbbi beterjesztését és elfogadását. E törvények hiányát csak fokozzák és érezhetőbbé teszik a nemzeti kisebbségek kultúrája támogatása körül tapasztalható visszásságok. A pályázatok kései kiírása, a bizottságok munkája, a támogatások kései eljuttatása a nyertesekhez mind-mind a kisebbségi kultúrák ellehetetlenítését eredményezik és azok fokozatos elsorvadásához vezetnek. Ragaszkodunk továbbá a támogatásnak a nemzeti kisebbségek létszámával arányos elosztásához.

Az Európa Parlamentben és a közösség országaiban jelentős visszhangra talált az őshonos nemzeti kisebbségek jogállásáról évekkel ezelőtt indított kezdeményezés. Reménykedünk e kérdés megnyugtató megoldásában, hiszen térségünk, Közép-Európa a kisebbségi jogok hiányából eredeztethető gondokkal terhes. Ezért a magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy a kérdést az Európai Parlament tanácskozásának napirendjére kerüljön.

A fenti kérdések megnyugtató megoldása érdekében készek vagyunk mozgósítani szervezeteink tagságát és hazai, valamint európai partnereinket.

Diószeg, 2013. augusztus 29. a közösségi fórum résztvevői

Fotó: Bartalos Éva, Új Szó
Videó: Televizio.sk

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.