info@kerekasztal.sk

Krasznahorkán mindenki számára kielégítő megoldást kell találni

Marián Kotleba, a Mi Szlovákiánk Néppárt egyik vezetője nagyszabású „takarítást” hirdetett meg a krasznahorkai vár alatti romatelepen szeptember 29-ére, jövő hét szombatra. Az esemény célja vélhetően a vár alatti, magyarul beszélő cigányok által lakott, rendezetlen telkeken fekvő telep részleges felszámolása és elbontása. Az akció rengeteg aggályt vet fel, semmilyen problémát nem old meg, ráadásul további feszültségeket idéz elő helyi és országos szinten is.

Azt ugyan nem tudni, hogy a szlovák radikális mozgalom törvénytelen magánakciójáról van-e szó, vagy a részleges földtulajdonos a bontási engedély birtokában szánta el magát cselekvésre, de az köztudott, hogy a hasonló bevatkozásoknak megvannak a maga eljárási szabályai. A rendezetlen tulajdonjoggal bíró telkeken álló építmények elbontásához hatósági hozzájárulás szükséges. Vajon Kotlebáék rendelkeznek ilyen hivatalos beleegyezéssel? Megjegyzendő, hogy a rendezetlen földterületeken, engedély nélkül épített épületek ügye a romatelepeken kívül sok hétvégi nyaralót vagy éppen szállodát is érint, tehát nem csak kimondottan a romákhoz kapcsolható problémáról van szó.

Félő, hogy a romatelep részleges lebontása semmilyen problémát nem old meg, legfeljebb csak elodázza azokat. A lakás nélkül maradók sem távoznak a faluból, legfeljebb máshol építik fel viskóikat – szintén rendezetlen birtokviszonyok közepette –, s ha esetleg tovább is állnak, a probléma Krasznahorka helyett más településeken jelentkezik. Nem is beszélve arról, hogy ha ez az önbíráskodás precedenst teremt, akkor a jövőben semmi nem akadályozza meg a radikális, szélsőséges nézeteiről ismert Mi Szlovákiánk Néppárt aktivistáit, hogy más ürüggyel más csoportok ellen rendezzenek hasonló, célzott akciót.
A rendezetlen telkek ügyét mindig etnikai hovatartozástól függetlenül, a tulajdonosok és az ott lakók számára egyaránt elfogadható módon kell rendezni, egyszerre tiszteletben tartva a magántulajdonhoz, valamint a lakhatáshoz való jogot is. A hasonló megmozdulások, de már az ezekkel való fenyegetés is csak az etnikai feszültségek felkorbácsolására, valamint a jogállamba vetett bizalom további rombolására szolgálnak Szlovákiában. Ilyen esetekben kérünk minden szervezetet, magánszemélyt, hogy erélyesen emelje fel a hangját.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.