info@kerekasztal.sk

Fiala János képviselte a Kerekasztalt Bolzánóban

Az Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezményének Tanácsadó Bizottsága a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak szentelte sorrendben harmadik tematikus kommentárját, amelyet idén májusban hoz majd nyilvánosságra. Ez egyfajta látlelet a kisebbségek Keretegyezmény szerinti nyelvi jogainak betartásáról az egyes tagországokban, melynek előkészítésére a bizottság konzultációs szemináriumot hívott össze 2012. február 21–22-ére a dél-tiroli (Olaszország) Bolzánóba. A dokumentum első tervezetének megvitatására a Fórum Intézet révén meghívást kapott a 74 civil szervezetet tömörítő Szlovákiai Magyarok Kerekasztala is, melyet jogsegélyszolgálatunk egyik szakértője, Fiala János képviselt.


A Tanácsadó Bizottság elnökének beszéde

A szeminárium a nyelvi jogok kérdéskörén belül a kisebbségi nyelvhasználat mindennapi életben való jelenlétére, a nyelvhasználat ösztönzésének eszközeire, a kisebbségi nyelv és az államnyelv közti „megfelelő egyensúly” megteremtésének módjára összpontosított. A panelbeszélgetések fő témái a nyelv és identitás, a nyelv és az egyenlő bánásmód, a nyelv és az oktatás voltak. Ezeken belül szó esett a többes identitásról, a kisebbségi nyelvek védelmét és megőrzését szolgáló nyelvpolitikáról, a nyelvek használatáról a magánéletben és a közéletben, a kisebbségi nyelv használatáról a közszolgálati és magánkézben levő médiákban, az ún. „új médiák” hatásáról a kisebbségi nyelvhasználatra, a hivatali nyelvhasználatot megszabó nyelvi küszöbről, valamint a kisebbségi nyelvek magánszektorban történő használatáról.

A Kerekasztal írásban benyújtott észrevételeiben többek közt kiemeli, hogy a szlovákiai magyarság a többségi lakossághoz mért arányát tekintve Európa egyik legnagyobb nemzeti kisebbsége. Megmaradásának fontos tényezője a nyelvi jogok tényleges érvényesülése, hiszen a nyelv egy kisebbség identitásának legfőbb hordozója, ezért a Keretegyezmény által is különleges figyelmet és védelmet kell hogy kapjon.

A Kerekasztal összesen 16 kiegészítő javaslatában részletesen foglalkozik a kisebbségi médiák, a névváltoztatás, a helységnevek, a hivatali nyelvhasználat, a vizuális kétnyelvűség, az oktatási intézményekben megkövetelt államnyelvi dokumentáció, a középiskolai érettségi és egyetemi felvételi vizsgák stb. területén tapasztalt problémákkal.

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala


*  A Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény, amelyet 1994-ben fogadtak el, az Európa Tanács fő eszköze a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek védelmében. 1998-ban lépett hatályba és eddig 39 tagállam, köztük a Szlovák Köztársaság is ratifikálta.

A Keretegyezmény 5. cikkében ez áll: „A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy támogatják a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára kultúrájuk megőrzését és fejlesztését, úgyszintén identitásuknak, nevezetesen vallásuk, nyelvük, hagyományaik és kulturális örökségük megőrzésének feltételeit.”

 

Comments of the Roundtable of Hungarians in Slovakia (RHS) on Thematic Commentary No. 3

 

Draft Programme – Consultation Seminar on the First Draft Thematic Commentary on Linguistic Rights of Pers…

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.