info@kerekasztal.sk

Összeadódhatnak a népszámlálás nemzetiségre vonatkozó első és második kérdésére adott válaszok

POZSONY | A 2021-es népszámlálás nemzetiségre vonatkozó első és második kérdése adott válaszokat úgy kellene értelmezni, mint a két, egyenrangúnak tekintett nemzetiségi kategória összegét. Az értelmezési javaslatot a kormányhivatal tárcaközi egyeztetésre bocsátotta.

A két nemzetiségi kategória eredményeinek összeadását az értelmezés módszertanával foglalkozó munkacsoport javaslatára a Nemzeti Kisebbségekért és Etnikai Csoportokért Felelős Bizottság indítványozta.

A javasolt módszertan szerint Szlovákiának 456 148 magyar nemzetiségű lakosa van, ugyanis 422 065 fő vallotta magát magyar nemzetiségűnek az első, és további 34 083 lakos a második kérdésnél. A magyar nemzetiségű lakosok számaránya így 8,4 százalék.

A javasolt interpretáció alapján az összlakosság 2,9 %-a vallja magát roma nemzetiségűnek, összesen 156 164 fő (67 179 fő az első kérdésnél, 88 985 fő pedig a második kérdésnél vallotta magát romának).

A nemzetiségre vonatkozó két kérdésre érkezett válaszok összeadásának módszertana szerint a ruszinok száma meghaladja a csehekét, így a ruszin lehet a harmadik legnépesebb kisebbség Szlovákiában. A népszámlálás keretében 23 746 lakos vallotta magát ilyen nemzetiségűnek az első kérdésnél, további 39 810 fő második kérdésnél tüntette fel a ruszint. Összesen tehát ez a kisebbség az összlakosság 1,2 százalékát teszi ki (63 526 fő). Cseh nemzetiségűnek 45 711 személy vallja magát az első kérdésnél (közülük 16 715 fő jelölte meg második nemzetiségként a csehet). A csehek számaránya 0,8 %.

A javasolt interpretáció következtében 160-nal nőtt azoknak a községeknek a száma, ahol a kisebbségi lakosok számaránya eléri az összlakosság 15 százalékát. A magyarok számaránya 5, a ruszinoké 88, a romáké 66, a németeké pedig egy újabb községben érte el a 15 százalékos számarányt. A vonatkozó jogszabály értelmében a nemzeti kisebbségek tagjainak joguk van a hivatalos ügyintézés során az anyanyelvüket használni azokban a községekben, ahol a számarányuk két egymást követő népszámlálás után eléri legalább a 15 százalékot.

A javaslat célja előkészíteni azt a kormányrendeletet, melynek értelmében frissítenék a vonatkozó jogszabály által érintett községek listáját.

A Szlovák Statisztikai Hivatal által közzétett népszámlálási eredmények szerint a nemzetiséget érintő első kérdésre 5 153 712 lakos, a nemzetiséget érintő második kérdésre pedig 306 175 személy válaszolt (a megszámlált lakosok 5,6 százaléka).

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.