info@kerekasztal.sk

Egy süllyedő jéghegy csúcsa

A szlovákiai magyarok által egyik legsűrűbben lakott régióban, a Csallóközben és a Mátyusföldön az egykor szebb napokat megélt Szép magyar beszéd nevű verseny okleveleit a az állami oktatásügyi hivatal immár csak szlovák nyelven adta ki. Hétköznapi kis abszurd, mondhatnánk, ám az, hogy a kis furcsaságok mögött nagyobb furcsaságok szoktak meghúzódni, most is igazolódott.

Az óriási hagyományokkal rendelkező, alap- és középiskolások számára megrendezett Szép magyar beszéd nevű verseny kezdetei még a múlt század hatvanas éveibe nyúlnak vissza, amikor Valkó Rozália vezetésével először a nyugat-szlovákiai kerület magyar iskoláinak szervezték meg Kiejtési verseny címmel. Így emlékszik vissza a kezdetekre oktatásügyünk doyenje, a nyugalmazott pedagógus, Fibi Sándor, majd úgy folytatja, hogy magyarországi tapasztalatokat is felhasználva Szép magyar beszéd elnevezéssel szélesedett országossá az évente megrendezett esemény.

Iskolai, járási és kerületi fordulói után az országos döntőre emblematikus színhelyen és időpontban, Kassán, a Kazinczy-napokon került sor. A nyolcvanas években az oktatási minisztérium nemzetiségi főosztályán dolgozó, majd azt vezető Fibi elmondta, hogy a Csemadok által szervezett és a minisztérium által támogatott, a nagyközönség számára is nyitott nyelvi konferencia kitűnő alkalom volt a pedagógustársadalom, az akadémiai közeg és immár a tehetséges diákok találkozására is. 

Az akkori, kommunista államhatalom nem talált semmi kivetnivalót abban, hogy az ott kiosztott oklevelek magyar nyelven íródjanak. Erről győződhetünk meg az óriási ígéretnek tartott, már a döntő másnapján budapesti színművészeti főiskolai hellyel megkínált Tallósi Miklós számára kiállított, kalligrafikus szépségű oklevélből, melyet a fiatalon elhunyt tehetség családja bocsájtott rendelkezésünkre.

Negyven év nem kis idő

Ennyit ugorva eljutottunk oda, hogy a verseny 2021/2022-es évfolyamában a dunaszerdahelyi és a galántai járási fordulók dobogósai olyan oklevelet (diplomot) kaptak emlékül, amelyen a verseny nevén kívül semmilyen más szöveg sincs magyarul feltüntetve, azaz minden más csak szlovák nyelven olvasható. A versenyt jelenleg az oktatási minisztérium hirdeti meg, a lebonyolítást rábízta egy állami intézményre, vagyis a kerületi szinten működő oktatási hivatalokra (Regionálny úrad školskej správy – RUŠS).

Ők vannak feltüntetve a két járás versenyén kiosztott 2022-es oklevél fejlécén és bélyegzőjén, illetve ennek a hivatalnak az igazgatója, Edita Antalová hitelesíti aláírásával a dokumentumot. Még mielőtt feltennénk neki a kérdést, hogy a szlovák oklevelek mellett terveztek-e egyáltalán magyar nyelvűt, vagy akár kétnyelvű változatot is kiadni; tegyük fel magunknak is a kérdést, miért van hiányérzetünk?

Legelőször az juthat az eszünkbe, hogy ez egy, a magyar nyelvről szóló verseny, így elvárható, hogy magyarul (is) fel legyen tüntetve a szöveg.

Fibi Sándor ezt úgy pontosítja, hogy nem csak nyelvi, hanem anyanyelvi versenyről van szó, így még inkább indokolt a versenyzők anyanyelvén való szövegezés is. Ehhez azt is hozzátehetjük, hogy magyar tannyelvű iskolák diákjai versenyeznek, s itt jog a kétnyelvűség. De vajon szükséges-e indokolni ezt?

Levélben érdeklődtünk tehát a nagyszombati kerületi RUŠS igazgatójánál a magyar nyelv hiányáról. (szerk.megj.: Az oktatási hivatal állami intézmény, tehát a működése és a döntései az államon, illetve a kormányon kérhetők számon, és nem a megyei önkormányzaton.) Antalová igazgatónőtől nem kaptunk választ. Sürgetésünkre a módszertani részleg vezetőjét, Eva Huttovát jelölte ki válaszadónak, aztán végül Soňa Martišková, a részleg dolgozója jelentkezett, aki már-már ártatlan naivitással jelentette ki, hogy ha kérték volna, akkor semmi akadálya sem lett volna a kétnyelvű oklevelek kiállításának.

A kérdés hallatán merült fel bennünk, hogy itt valószínűleg nemcsak egy oklevél szövegezéséről, hanem annál többről lehet szó. A magyarok által sűrűn lakott régió két legmagyarabb járása, a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás magyar iskolái számára szervezett anyanyelvi, a magyart a nevében is viselő Szép magyar beszéd verseny okleveleinek magyar szövegezését külön folyamodványban kellett volna kérni? A hivatal nevében nyilatkozó szavai alapján úgy tűnik, hogy igen.

Ez szép magyar beszéd

Fibi Sándor tudomása szerint a Nagyszombatban működő állami oktatási hivatalban nincs egyetlen olyan alkalmazott sem, aki kifejezetten a magyar közösség iskoláival foglalkozna.

A hivatal személyzeti állományát átnézve mi is látjuk, hogy a 23 feltüntetett alkalmazotti státusz egyike sem jelöl „kisebbségi” vagy „nemzetiségi” területet. El is gondolkozunk azon, hogy a munkáját minden bizonnyal magas szinten végző, de a szlovákiai magyar iskolák egyedi jegyeit nem ismerő, a nagyszombati szlovák környezetben lévő hivatalnok számára az egyik oklevél olyan, mint a másik, darab-darab. Ha kérik, kiállítja magyarul is, de automatikusan nem jelenik meg előtte ennek szükségessége, természetessége. Fibi Sándor szerint nem egyéni mulasztásról, hanem rendszerszintű hibáról van szó, hiszen a megyén nincs, aki a magyar iskolákra figyelne.A lakossághoz és az intézményekhez közelebb álló járási szinteken ugyanis megszűntek az oktatási hivatalok. A rendszerváltás előtt a járási hivataloknak oktatásügyi szakosztályai voltak, ezek mára már eltűntek; illetve járási pedagógiai intézetek is működtek, amelyek már szintén nincsenek meg. Ezek utódai már csak eggyel magasabban, megyei szinten találhatók meg, ahol, ahogy azt az okleveles példa is mutatja, nincs gazdája a magyar nyelvű oktatásnak, tette hozzá Fibi Sándor.

Itt tartunk tehát 2022 tavaszán, a szlovákiai magyar közösség iskoláinak helyzetét illetően. Egy, mondhatni apróság, az egynyelvű oklevelek kapcsán eljutottunk odáig, hogy amit „diplom” formájában láttunk, az csak a jéghegy csúcsa. Egy olyan jéghegyé, amely úgy tűnik, az oktatás közigazgatása szempontjából süllyedőben van. De hogy ne negatív gondolattal zárjuk írásunkat, álljanak itt Csurkó Éva, a Szép magyar beszéd országos döntőjének helyet adó kassai Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium igazgatónőjének szavai: Annak ellenére, hogy a minisztérium által biztosított ötezer eurós keret a csökkentett létszámú résztvevő ellátására sem elég, a verseny 2022-es döntője rendben megvalósul, és a versenyző diákok oklevelén magyar nyelvű szöveg is lesz.

Ez szép magyar beszéd.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.