info@kerekasztal.sk

Tisztességes Szlovákiát szeretnénk!

Ján Kuciak tényfeltáró újságíró és menyasszonyának meggyilkolása, valamint a tragédia következményei rámutattak arra, hogy Szlovákia súlyos problémákkal küszködik. Ezek a problémák alapjaiban érintik az igazságszolgáltatást, a jogállamiságot, valamint az ország politikai képviseletének elveit és értékeit. A kirobbant válság azóta is tart.

A szlovákiai magyar közösség nevében mi is szeretnénk kifejezni mély megrendülésünket és őszinte részvétünket a fiatalok családjának. Szolidárisak vagyunk a hozzátartozókkal, valamint az ország jövőjéért küzdő jószándékú aktivistákkal. Állampolgárként fontosnak tartjuk, hogy magunk is kivegyük részünket abból a folyamatból, ami hozzájárulhat egy élhetőbb, szabadabb ország megteremtéséhez.

A szlovákiai magyar közösség évtizedek óta büszke arra, hogy a demokratikus értékek védelmezője. Képviselői azért küzdöttek, hogy Szlovákia felvilágosultabb, szabadabb hellyé váljon és egyenrangú állampolgároknak tudhassuk magunkat. Így volt ez a mečiari diktatúra leváltása idején is. A szlovákiai magyar közösség tagjai pontosan átérzik, milyen szembesülni a hátrányos megkülönböztetéssel és az előítéletekkel. Ezért különösen nagy felelősség hárul ránk ebben az időszakban. Közösségünk sokszínű, de mindannyian tisztességes államban, tisztességes módon akarunk élni. Azt szeretnénk, hogy hiteles emberek képviseljenek minket a demokratikus értékek szellemében!

A nagymácsédi gyilkosságot a jogállam szabályai szerint kell kivizsgálni, meg kell nevezni a bűnösöket. Emellett további fontos lépésekre is szükség van! A szlovákiai demokrácia mély válsága, az országban uralkodó közállapotok odáig vezettek, hogy a politikusaink hitelüket vesztették. A bizalmatlanság felszámolásában fontos a civilek szerepe. Ezért egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy a miniszterelnök személyét és kijelentéseit is elfogadhatatlannak tartjuk. Nem értünk egyet azzal sem, hogy a szlovákiai magyarokat képviselő politikusok a közösség érdekeire hivatkozva védik a kormánykoalíciót. Aki így tesz, az nem az egész szlovákiai magyarság nevében beszél.

Természetes szövetségesei vagyunk a szlovák civil szférának és aktivistáknak egy tisztességes állam megteremtésében. Felszólítjuk közösségünk felelős polgárait, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz!

 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

Koordinációs Bizottság

 


 

Chceme slušné Slovensko!

 

Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj následky tejto tragédie jasne poukázali na to, že Slovensko sa borí vo vážnych vnútorných problémoch. Tieto sa týkajú základov spravodlivosti, právneho štátu, princípov a hodnôt politickej reprezentácie štátu. Prepuknutá kríza naďalej trvá.

V mene maďarskej komunity na Slovensku chceme predovšetkým vyjadriť hlboký zármutok a úprimnú sústrasť pozostalým. Sme solidárni s nimi a so všetkými aktivistami dobrej vôle, ktorí sa postavili za lepšiu budúcnosť našej krajiny. Ako občania považujeme za dôležité sa aktívne zapojiť do procesu, ktorý môže prispieť k vytvoreniu dôstojnejšieho a slobodnejšieho života na Slovensku.

Maďarská menšina na Slovensku je hrdá na to, že už niekoľko desaťročí je strážkyňou demokratických hodnôt. Jej zástupcovia bojovali o to, aby sa Slovensko stalo progresívnejším, slobodnejším miestom a aby sme sa tu všetci cítili ako rovnocenní občania. Bolo tomu tak aj pri skoncovaní s mečiarovskou diktatúrou. Príslušníci maďarskej menšiny na Slovensku dôverne poznajú, aké je to byť diskriminovaní a bojovať proti predsudkom, preto v týchto dňoch cítime osobitnú zodpovednosť, aby sme vyjadrili svoj postoj. Naša komunita je síce v názoroch pestrá, ale všetci rovnako chceme žiť v slušnej krajine a v slušnej spoločnosti. Chceme, aby nás reprezentovali hodnoverní ľudia v duchu demokratických hodnôt!

Vraždu vo Veľkej Mači treba dôkladne vyšetriť v súlade s princípmi právneho štátu a pomenovať vinníkov. Okrem toho je však potrebné urobiť aj ďalšie dôležité kroky! Hlboká kríza demokracie na Slovensku a všeobecný stav v krajine viedli k tomu, že naši politici stratili dôveryhodnosť. Pri odstránení nedôvery má občianska spoločnosť dôležitú úlohu. Preto musíme jednoznačne vyhlásiť, že aj osobu, aj vyjadrenia predsedu vlády považujeme za neakceptovateľné. Nesúhlasíme ani s tým, že politici reprezentujúci Maďarov na Slovensku bránia vládnu koalíciu, pričom sa odvolávajú na záujmy našej komunity. Kto takto hovorí, nevyjadruje jednotný postoj maďarskej menšiny na Slovensku.

V snahe o vytvorenie slušného štátu sme prirodzenými spojencami slovenskej občianskej sféry a aktivistov. Vyzývame všetkých zodpovedných občanov patriacich do našej komunity, aby sa pripojili k tomuto stanovisku!

 

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

Koordinačný výbor

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.