info@kerekasztal.sk

Kövesse élőben a Kerekasztal idei konferenciáját

Éves konferenciát tart a Kerekasztal. Az alább élő szöveges közvetítésünket olvashatják. A programot itt tekinthetik meg.

16:05  – Szekeres Klaudia, a kisebbségi támogatási rendszer helyzetéről

Szekeres Klaudia, a Jogsegélyszolgálat vezetője a kulturális támogatásokról elmondta, az újonnan elfogadott képlet megemeli a kisebb lélekszámú nemzetiségek pozitív diszkriminációját. A támogatások nagyságát három kritérium befolyásolja: nemzetiség, anyanyelv és az anyaország nem léte. “Mivel még a jövő évi költségvetés nincs jóváhagyva, nem tudni pontosan mennyivel fog csökkkeni a magyar kisebbségnek szánt keretösszeg”– tudatta Szekeres, majd hozzátette, “akit jogsértés ért a polgári társulások és egyéb egyesületek regisztrációja kapcsán (a magyar nyelvű megnevezés bejegyzésének elutasítása) az állami szervek részéről, lépjen kapcsolatba a Jogsegélyszolgálattal, ugyanis az antidiszkriminációs törvény értelmében pert kívánnak indítani az állam ellen.”

15:20 – Öllös László a kormány Kisebbségügyi Bizottságában történtekről
Annak ellenére, hogy a szlovákiai kisebbségek 70%-t adja a magyar kisebbség, a Szlovák Kormány Kisebbségügyi Bizottságában mindeddig öt taggal, megközelítőleg a szavazatok egynegyedével rendelkezett. Öllös László beszámolt arról, hogy a legutóbbi ülésen ez a status quo is felrúgásra került, az elfogadott, de az Emberjogi Bizottság által még jóvá nem hagyott döntés értelmében minden kisebbségnek, a bizottságban elfoglalt helyektől függetlenül egy szavazata lenne. Öllös kiemelte: „A döntéshez nem tudtuk a nevünket adni, ezért a magyar képviselők kivonultak az ülésről.”
Öllös László a kisebbségekről szóló jelentések elfogadásának körülményeiről elmondta, a végleges dokumentumból kikerült minden olyan pont, amely problémára világít rá, illetve megoldást javasol.

14:17 – Pék László előadása
Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke bevezetőjében az oktatásügy problémáiról és a kisiskolák nehézségeiről beszél. Rövid történelmi áttekintés után elmondta, hogy készül az iskolák állami finanszírozásának átalakítása, a kormány azt szeretné elérni, hogy a hatékonyság szerepe mindenhatóvá váljon. Az intézmények, az osztályok összevonása, a pedagógusok számának szűkítése már sok helyen megtörtént. Ma rengeteg kisiskolának meg vannak számlálva a napjai. Az alsó tagozatos iskolákat meg kell tartanunk, mindegy, hány gyerekkel. Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha a fejkvótákat megemeljük. Milyen lehetőségei maradnak tehát az iskoláknak? “Fontos, hogy kis szülői közösségek alakuljanak, továbbá hogy a nyugatra költöző fiatalokat itthon tartsuk. De itt vannak az iskolaprogramok is, amelyekkel megtarthatjuk a diákokat. Ne várjuk, hogy az állam segíteni fog. Nagyon fontos az oktatás minőségének javítása is. Nem csak az anyanyelvi oktatás, hanem a jó oktatás iránt is nagy az érdeklődés.”– hívta fel a figyelmet Pék László.

13:55 – Civil díj átadása
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala éves konferenciájának hagyományához híven idén is átadták a Civil díjat, melyet idén a vágsellyei Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kapott. A tanintézmény vezetősége, a diákok és szüleik, és a tágas régió összefogásával sikerült elérni, hogy az iskola a város központjában lévő patinás épületben maradhat, és nem költöztetik ki a város szélére, ellehetetlenítve a diákok eljutását, és így magát az intézményt is.

Száz Ildikó újságíró a díjazottakat, az intézmény vezetégét, tanári karát, az iskolatanácsot és a szülői szövetségét méltatta, majd a Kerekasztal képviseletében Orosz Örs és Tokár Géza az alapiskola ügyében tanúsított kiállásukért átadta a Civil díjat. “A vágsellyei közösségének az iskola az utolsó bástyája. A folyamatok, amiken keresztül mentünk, is azt bizonyítják, hogy a civil összefogással van kiút. Számunkra ez a díj azt bizonyítja, hogy érdemes harcolni, és továbbra is ezt fogjuk tenni.”– köszönte meg a díjat Dohányos Katalin igazgatónő.

12:30 – Bindics Gábor az őstermelői piacokról
Bindics Gábor civil aktivista az őstermelői piacok létesítésének lehetőségéről beszélt. Pozitív példának hozta fel a Dunaj tevékenységét, ill. Minorma által szervezett jótékonysági program bevételéből egy mentorprogramot is működtetnek. “Ezek az önfenntartó és önmotiváló rendszerek a példái, hogy az államtól és a hatalomtól függetlenül is létre tudunk hozni működő, helyi vállalkozásokat.” – fogalmazott Bindics.

11:25 –  Horváth Csaba: “Támogasd a hazait, hogy a hazai is támogasson téged!”
A Gazdasági Bizottság beszámolóján Horváth Csaba, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Dunaszerdahelyi Iroda vezetője veszi át a szót. A hazai termékek vásárlásának fontosságára hívta fel a figyelmet, mely többek között a hazai gazdaságot erősíti és munkahelyeket teremt. A gazdapiacok létrehozására is nagyobb hangsúlyt kell fektetni: ez az előállítóknak és a fogyasztóknak is előnyös. “Miért vásároljunk inkább hazait?” – teszi fel a kérdést Horváth: Egészségesebb, környezetkímélőbb, a hazai termelőnél elköltött pénz a régióban marad, serkenti a termelést. A helyi termékek erősíthetik a turizmust, a tájjelleget, továbbá a gasztronómiai kínálatot is bővíthetik. A szakember nemzetközi példákat is hozott Ausztriából, Dániából és Svédországból, ahol a gazdaság bármely szintjén működő helyi szervezetek hatékonyan együttműködnek. A termékeket ugyanabban a régióban termelik, dolgozzák fel és értékesítik. A Kárpát Régió Üzleti Hálózat a Wekerle-terv keretében egyebek között magyar vállalkozói köröket hozott létre az egész Kárpát-medencében, amelyben igyekszünk összehozni a régióbeli magyar vállalkozásokat, hogy havonta egyszer találkozzanak egy kicsit kötetlenebb formában, és esetleg egy-két szakmai előadást követően informálisan eszmecserét folytassanak, s akár üzletek is kötődhessenek – zárta előadását Horváth Csaba.

11:00 – A Gazdasági Bizottság munkájáról
Rajkovics Péter, a Gazdasági Bizottság koordinátora a bizottság munkáját bemutatva a gazdasági lehetőségeket és kitörési pontokat boncolgatja. Kifejtette, a gazdasági jelenségek mélyebb megismeréséhez egy kutatást hajtanak végre, amelynek a kvantitatív része már elkészült, a szakmai adatokat már begyűjtötték, jelenleg pedig mélyinterjúk készülnek a gazdasági élet szereplőivel. A következő évben ezt a több száz oldalas kutatást szeretnék publikálni. Kevés olyan fiatal szakember van, aki ezen a területen tevékenykedik, Rajkovics Péter ezért bíztatja őket, hogy csatlakozzanak hozzájuk és munkájukhoz.
Dél Szlovákia lemaradottságának okai szerinte négy fő pontban összegezhető: a hiányzó infrastruktúra, az oktatási nehézségek, az elnyúló munkanélküliség, a működő tőkebefektetések elmaradása. Ezek többségében nem nemzetiségi, hanem a többségi nemzetet is érintő problémák. “Ha nem találjuk meg a közös hangot a Dél- Szlovákiában élő szlovákokkal, nincs esélyünk. Elsősorban civil szervezetekkel kell felvenni a kapcsolatot, és közösen kell fellépni.”- mondta Rajkovics.

10:15 – Az Esélyegyenlőségi Bizottság beszámolója

Bolemant Lilla, az esélyegyenlőségi bizottság vezetője a női esélyegyenlőség problematikáit mutatta be. A nemzeti kisebbségben élő nőkre nagyobb súllyal nehezednek a hagyományos sztereotip elvárások. A különböző egyenlőtlenségek tetten érhetőek nemzeti, nemi és nyelvi szinten is. “Szeretnénk, ha a szlovákiai magyar közösségen belül is elindulna egy párbeszéd”- mondta Bolemant. Az esélyegyenlőségi bizottság céljai között szerepel a női képviselők számának növelése a döntéshozatalban, ill. a családon belüli erőszak megelőzésének és felszámolási stratégiáinak kidolgozása. “Mit tehetnek a szlovákiai magyar nők? Azt tehetik, hogy beszélnek a problémákról, és szövetségeseket keresnek hozzá. Ekkor tudunk harmonikusan működő társadalmat kialakítani”– zárta beszédét az esélyegyenlőségi bizottság vezetője.

Hodossy Katalin a gyermekek jogai kapcsán elmondta, hogy a napirenden lévő témák szakmai közvetítésében vagyunk gyengébbek. A bizottság központi témája kellene legyen a részvételi jogok megerősítése, a diszkrimináció kizárása. Felhívta  továbbá a jelenlévők figyelmét, hogy olyan szakembereket keresnek, akiket érdekel ez a téma, és szeretnének a szakmai munka részesévé válni.

 

09:50 – A Kerekasztal elmúlt évének bemutatása
Tokár Géza bemutatta a Kerekasztal munkáját. A madari.sk honlap céljait és tartalmait ismertette, majd a jogsegélyszolgálat tevékenységéről ejtett néhány szót. Mindkét téma később bővebben is ki lesz fejtve. Tokár Géza szerint az elmúlt év örvendetes fejleménye volt, hogy megjelentek a regionális szintű, helyi kerekasztalok (Zoboralja, Gúta, Rozsnyó). A szóvivő rámutatott: Nagy igény van a változásra, és arra, hogy ezeket a szervezeteket összehangolják, és hogy ezek egyfajta ötletbörzeként szolgálnának. Az lenne kívánatos, ha ezek hosszútávon is képesek lennének működni.
Központi kérdés volt az utóbbi időben a vasúti kétnyelvűség, és az ezzel kapcsolatos civil akciók. A Kerekasztal szimbolikusan ugyan, de beszállt a vasúti nyelvhasználati küzdelembe. Az oktatás témájára rátérve Tokár Géza kifejtette, komoly problémának látja, hogy a magyar közösség csupán reagálni tud az országos vezetés lépéseire. Ennek ellenére eredmény, hogy sikerült összefogni a szakmai szervezeteknek és a pártoknak a probléma megoldásában. A kisebbségi támogatások egy másik terület, ahol sajnos szintén csak reaktívan tud fellépni a magyar közösség, a dotációk csökkennek, ahogy a magyar kisebbség súlya is. A Kerekasztal mozgástere korlátozott, de igyekszik jó kapcsolatokat kialakítani más szervezetekkel, ami által nagyobb erőt képviselhet. A Kerekasztal részt vett a budapesti Autónómiakonferencián. Tokár kifejtette, a Kerekasztal a későbbiekben foglalkozni kíván az önkormányzatiság szakmai hátterével.

9:30 – Tokár Géza bevezetője
Tokár Géza szóvivő ugyancsak kiemelte a megyei választások fontosságát, és aktív részvételre buzdított. Kifejtette, nem csak szavazni kell, számon is kell kérni a munkát. A magyarlakta megyékben még nyitott a kérdés a megyeelnökök személye, Nagyszombat megyében játékban van egy magyar jelölt is, akit támogatni kell.  Tokár Géza szerint foglalkozni kell a gazdasági kérdésekkel, a jogegyenlőségi ügyekkel és az oktatással is. Beszélni kell a civil szféra konkrét problémáiról, a támogatások elosztásának nehézségeiről. Tokár Géza úgy fogalmazott: „A konferencia célja lehetne, ha össze tudnák foglalni a civil szféra problémáit, és ennek kapcsán egy memorandumot készülnek elfogadni.”

9:23 – Berényi József: „Van esély a magyar képviseletre”
A Konferencia programja előtt Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke kapott szót, aki a közelgő megyei választások második fordulója kapcsán szólt a résztvevőknek. Berényi kihangsúlyozta: nem kampányolni érkezett, hanem felhívni a figyelmet a választásokra és azok tétjére.
„Engedjék meg, hogy egy kérést fogalmazzak meg Önök felé. Nagyra tartom a Kerekasztal munkáját, az itt ülők szava vitathatatlanul befolyásolja az ország hangulatát és hozzáállását. Egy nagyon komoly felvidéki koordinatív szervezetről van szó, aminek a politika kapcsolatát nem akarom itt vitatni. A rombolás kormányszinten erőteljesen zajlik, közösségünk súlya, a megítélése jelentősen változna, ha a megkezdett utat jövő héten is folytatni tudnánk. A célom az, hogy tegyük félre az ellentéteket, és gondoljunk arra, hogy egy megválasztott megyeelnök mennyire megváltoztatná a hangulatot a közösség jövőjére nézve.” – fejtette ki Berényi József.

9:16 – Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője köszönti a megjelent résztvevőket. 

Tokár Géza szóvivő bevezetőjével kezdődött el a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának 2013. évi konferenciája Kisudvarnokon. A konferencia egész nap tart majd, különféle szakmai előadások színesítik a gazdaság, az esélyegyenlőség és az oktatásügy területeiről.

A szóvivő megköszönte a lelkesedést és az önzetlen segítséget mind a Kerekasztal tevékenységében segédkező aktivistáknak, mind a tagszervezeteknek. „Mindenek előtt, elsősorban azonban köszönet illeti Önöket, a civil szervezeteket és az aktivistákat. Közösségünk fennmaradása elsősorban a  helyi szinten aktív, fáradhatatlanul dolgozó, energiájukat és szabadidejüket a régiók, falvak, városok, kisközösségek szolgálatába állító személyektől, egyénektől, társulásoktól függ Nagykapostól Rozsnyón, Rimaszombaton keresztül Pozsonyig, a Zoboraljától Párkányig. Az ő munkájukat és elszántságukat méltatlanul ritkán értékelik és  köszönik meg” – mutatott rá Tokár.

Fotógaléria

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.