info@kerekasztal.sk

A Fontos vagy! mozgalom kétnyelvűségi akciótervvel állt elő

Felhívást intézett a Fontos vagy! mozgalom a felvidéki magyar pártok vezetőihez, melyben akciótervet fogalmaz meg a kétnyelvűség ügyének előremozdítása érdekében.

A Bugár Béla és Berényi József pártelnököknek címzett nyílt levélben Boldoghy Olivér, a mozgalom ügyvivője elöljáróban megállapítja, hogy az utóbbi hetek eseményei sajnos ismét bebizonyították, hogy a szlovák politikai elit még nem érett meg a nemzetiségi ügyek európai szintű rendezésére, mivel a vasúti kétnyelvűségről szóló törvényjavaslat már az első olvasatban, érdemi vita nélkül elbukott, a kormánybiztosi poszt elveszett.

Boldoghy úgy véli, ennek ellenére nem vagyünk teljesen eszköztelenek, ugyanis  224 polgármesteri hivatal élén a két párt emberei állnak (MKP 129, Híd 95). „Ez pedig egy olyan hatalmi pozíció, aminek mozgósításával nagyon sokat tehetünk a hivatali kétnyelvűségért, anyanyelvünk megjelenítéséért, ezáltal pedig közösségünk hosszú távú megmaradásáért. A nemzetiségi jogok védelme, kiterjesztése, és a kisebbségi érdekérvényesítés pártjaik programját képezik, ezért arra kérem Önöket, használják ki választott képviselőik önkormányzati súlyát, polgármestereik hivatali befolyását, és dolgozzanak ki egy olyan záros határidejű cselekvési programot, melynek segítségével elérhetik a pártjaik által vezetett hivatalok teljes kétnyelvűsítését” – áll a felhívásban, melyben tételesen felsorolja, mely területeken lehetséges a kétnyelvűsítés:

– önkormányzati adók, illetékek, díjszabások értesítői (ingatlanadó, szemétilleték, ebadó, stb.)
– önkormányzati hivatalok, irodák, ügyfélkapuk tájékoztató feliratai, táblái, ismertetői
– az önkormányzathoz tartotó intézmények (városi rendőrség, iskolák, tömegközlekedés, kulturális intézmények, közüzemi szolgáltatók, parkolás, sportlétesítmények, stb.) tájékoztató táblái, feliratai, ismertetői
– önkormányzati honlapok, és az önkormányzat fennhatósága alá tartozó intézmények honlapjai
– önkormányzati hirdetmények, rendeletek, felszólítások
– önkormányzatok által kibocsátott okiratok és engedélyek (pl. építkezési engedély, telephely és nyitva tartás engedélyezése, stb.)
– önkormányzati segélyek, támogatások, díjak, kitüntetések, kinevezések határozatai és értesítői
– oktatási intézmények beiratkozási űrlapjai
– köztéri információs táblarendszerek

Boldoghy szerint ennek megvalósításához ráadásul testületi határozatokra sincs szükség, polgármestereik szabadon cselekedhetnek, a szükséges anyagiakat pedig -az adott költségvetésen kívül- pályázati pénzekből, alapítványi támogatásokból, szponzori hozzájárulásokból, pártadományokból és magánszemélyek felajánlásaiból is lehet fedezni. „Mindennek csak a rátermettség, akarat, és kreativitás szab határt. Amikor az elkövetkező választási kampányokhoz sült kolbászt, szórólapokat, fúvózenekart és konfettit fognak rendelni, kérem gondoljanak majd arra is, hogy mindezek töredékéből hány kétnyelvű hivatali értesítőt lehetne kézbesíteni a választóknak” – írja Boldoghy.

Megállapítja azt is, hogy ügyeink rendezésében Pozsony, Budapest vagy Brüsszel sohasem fognak az élen járni. „Természetesen helyénvaló és szükséges különböző autonómiákról, kulturális támogatásokról, gazdasági stratégiákról, és egyéb fontos témákról egyeztetni, kopjafákat koszorúzni, zászlókat emelni a magasba, de ha érdekérvényesítésünk a legalapvetőbb hétköznapi lépcsőfoknál mond csődöt, nincs tovább értelme etnikai politizálásban gondolkodni, vagy bármilyen szintű önrendelkezésről szőni álmokat! Az önkormányzati hivatalok ajtaján lógó filléres kétnyelvű tájékoztató, a postával érkező kétnyelvű értesítő az igazi súlymérték, ez érdekérvényesítésünk fundámentoma – ha nincs, vagy hiányos, akkor súlytalanok, komolytalanok vagyunk, és nem érdemeljük ki nemzeti státuszunk megőrzését” – áll a felhívásban.

Ennek érdekében arra kéri a pártelnököket, hogy egy számonkérhető, nyílt határozatban, konkrét kötelezettségvállalásban szavatolják önkormányzataink teljes kétnyelvűsítését.

Boldoghy felidézi, hogy a legutóbbi pártelnöki vitán elhangzott két nagyon fontos érv: 1.) a meglévő jogainkkal sem élünk, 2.) a kétnyelvűség nem lehet pénzkérdés!

A felhívás emlékeztet a tavaly a két párt által is elfogadott és aláírt nemzeti kisebbségi alapdokumentumra, mely szerint „elengedhetetlen, hogy az önkormányzatok éljenek a rendelkezésükre álló kisebbségi jogi eszközökkel.”

Arra is megkéri a pártokat, hogy az elkövetkező időszakban sorra kerülő, minket közvetlenül érintő választások (megye, EP, város) kampányidejében ez a cselekvési program ne csak egy ígéret legyen, a jövőre esedékes önkormányzati választásokon pedig ne támogassanak olyan jelölteket, akik ezt a feladatot addig nem voltak képesek megvalósítani.

A felhívás teljes szövege itt olvasható.

Boldoghynak a felhívás közzététele óta mindkét pártelnök visszajelzett, pozitív hangnemben. Az MKP és a Híd is várhatóan intenzívebbé teszik a nyelvhasználati szokásokat és gyakorlatot érintő kommunikációt. Amennyiben ez hatékonynak bizonyul, a magyar polgármesterek irányította községekben érdemben is megváltozhat, feljavulhat a nyelvhasználati gyakorlat.

Az eredeti hír a bumm.sk hírportálon jelent meg


Anyanyelvhasználti útmutató

A Jogsegélyszolgálat kapcsolódó publikációját, amely a gyakorlati és hivatali nyelvhasználat problémáival és lehetőségeivel foglalkozik, alább lehet megtekinteni.


Reakciók

Boldoghy Olivér a Facebook oldalán tájékoztatott arról, hogy az MKP és a Híd elnökei pozitívan reagáltak a kezdeményezésére és személyesen keresik fel az önkormányzatok vezetőit.

Bugár Béla hivatalos levele alább olvasható.

bugar-bela-levele-boldoghynak

 

Berényi József válasza itt olvasható:bereny-valasza-boldoghynak

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.