info@kerekasztal.sk
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

A Kerekasztal társadalmi témákkal foglalkozik, nem jelöltállítással

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalát a megyei választások kapcsán együttműködési ajánlattal szólította meg a Híd, valamint az MKP is jelezte, hogy választási listáin kész a párttagokon kívül más jelölteket is indítani. A Kerekasztalnak nem ambíciója, hogy a tagszervezetei nevében és azokat a politikába bevonva kössön alkut, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy állást foglaljon a politikához való viszonyáról, valamint a civil szféra és a politika kapcsolatáról.

Maga a Kerekasztal nem szándékozik párttá válni sem most, sem a későbbiekben, ez az állásfoglalás korábban is elhangzott és később is érvényes. Civil szervezetek értékközpontú összefogásáról van szó. Egy érdekérvényesítő kezdeményezésről, mely a magyarság fennmaradása szempontjából kulcsfontosságú témákat illetően igyekszik működő megoldásokat találni és kidolgozni. Ez az összefogás a jellegéből adódóan nem arra a célra szolgál, hogy a politikai pártokkal való egyezségek és alkuk kötésére használják, hiszen az aktivisták pártszimpátiájában nem lehet és nem is szabad egységes véleményt kikényszeríteni.

A szerveződés a tagszervezetei felé ezért nem tesz ajánlást annak ügyében, hogy miként viszonyuljanak a politikai pártokhoz a megyei választások kapcsán. Maga a Kerekasztal minél távolabb kíván maradni a szerveződésre irányuló közvetlen politikai nyomásgyakorlástól és ráhatástól, ezért a következő megyei választásoktól kezdve a Koordinációs Bizottságban nem ülhet egyetlen párt megyei képviselője sem. A szerveződés a jövőben is párton kívüli szemszögből, témaközpontúan kíván megnyilvánulni a közösségi érdekeket érvényesítve.

Ami a tágabb értelemben vett civil szféra és a politika kapcsolatát illeti, tudatosítani kell, hogy a politika és a polgári aktivisták között létezik átjárás. Egy jól működő társadalomban az aktivisták nem csak visszajelzéseket adnak a politika felé és ellenőrzik azt, hanem esetenként maguk is belépnek abba, hogy tapasztalataikkal, vagy ötleteikkel gazdagítsák. Éppen ezért fontos leszögezni, hogy amennyiben egy politikai párt úgy dönt, helyi szinten egyeztet a civilekkel, vagy a kölcsönös elégedettséget szem előtt tartva együttműködik velük, figyelembe véve a helyi igényeket, abban nincs semmi kivetnivaló.

A Kerekasztal egyenesen üdvözli, ha hasonló egyeztetések megvalósulnak, hiszen a politikai képviselet megyei szinten is erős hatást gyakorol a magyarság fejlődésére. Az egyeztetések kiindulópontját a helyi igények mellett többek között a szlovákiai magyarok alapdokumentumában foglalt célkitűzések adhatják. Nagy szükség van arra, hogy a pártok és a civilek a megyei választások kapcsán helyi szinten közösen fogalmazzák meg, milyen intézkedések vihetik előre a szűkebb régiók ügyét. A Kerekasztal felhívja a választók figyelmét arra, hogy szavazzanak bizalmat minél több magyar, a helyi magyarság ügyét konkrét elképzelésekkel előrelendítő képviselőnek a megyei választásokon.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.