info@kerekasztal.sk

Civil szervezetek felhívása a 2%-os adótörvény tervezett változtatásaihoz

Felemelték hangjukat a civil szervezetek a 2%-os adótörvény tervezett módosítása miatt, mely a jogi személyek jövedelemadója százalékos adófelajánlásának lehetőségét fokozatosan csökkentette volna. A kormány tervei szerint a mostani, 1,5%, ill. 2% három évente 0,5%-kal csökkent volna, míg 2018-ban a jogi személyek már csupán 0,5% adófelajánlást tehettek volna.

A civil szervezetek különböző platformjai a kormány civil tanácsának hatályos határozata (2009) értelmében értékelték a jogi személyek jövedelemadójából származó 2%-os adómechanizmus megváltoztatásának gazdasági hatását (2009-ben volt jóváhagyva). A jelenlegi gazdasági helyzet és a gazdasági prognózisok tükrében a civil szektor egyértelműen a jelenlegi, 2010 és 2011-ben érvényes jogi keret megtartását ajánlja.

Ennek értelmében kérjük a pénzügyminisztert, hogy:

a. tegyen eleget a civil szervezetek kérésének, és vegye figyelembe ezt a felhívást az adótörvény törvénymódosításakor, mely az állami költségvetésről szóló törvény elfogadását kíséri,

b. fogadja a civil szervezetek képviselőit a civil szektor több forrású finanszírozásának aktuális kérdései megvitatására,

egyben kérjük a polgári társadalomért felelős kormánymegbízottat, hogy folytassa a civil szektor anyagi helyzetének megerősítését szorgalmazó tárgyalásait a pénzügyminisztériummal.

A fentiekben vázoltakat a következő tényekkel indokoljuk:

Frissen szerzett adatokkal tudjuk alátámasztani, hogy a civil szervezeteknek, közhasznú tevékenységet kifejtő szervezeteknek juttatott, jogi személyektől származó adószázalék jelentősen csökkent. Konkrétan a 2009-ben juttatott 37,5 millió euró, 2011 augusztusának végére 23,5 millió euróra csökkent. Ugyanígy csökkent az adószázalékáról nyilatkozó jogi személyek száma is. Míg 2009-ben 30 ezer jogi személy nyilatkozott, addig 2011-ben csupán 25,7 ezren (2011. augusztus végi adatok). A 25,7 ezer nyilatkozóból csupán 2,4 ezren juttattak nyereségükből egyenes ágon adományt valamely civil szervezetnek. Abban az esetben, ha életbe lépne a jogi személyek adószázalékának fokozatos csökkenése, a rendszerbe a jövő évben 6,5 millió euróval kevesebb kerülne. Mivel a saját nyereségükből adózás után eddig adományt juttató jogi személyek motiváltsága csökkenni fog, ezért a civil szervezetek jövedelme és bevétele is sokkal alacsonyabb lesz. Habár tudjuk, hogy ez a nyilatkozók – jogi személyek kisebb hányadát érinti, azonban éppen őtőlük származik a jogi személyek adószázalékos juttatásának több mint a fele.

Sajnos nem tudjuk megbecsülni a százalékos adományozás csökkenésének mértékét, melynek kiváltó oka a gazdasági növekedés csökkenése, az állami költségvetésbe befolyó, jogi személyek jövedelemadójának csökkenése és feltételezhetően a kiemelt jogi személyekre rótt újabb adóterhek.

A civil szervezetek közvetett állami támogatását célzó mechanizmusok – a közhasznú intézmények -, sajnos, szintén nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Mindemellett a gazdasági válság társadalomra, lakosokra gyakorolt negatív hatása is várható a közeljövőben, így a szociális hálóval szemben támasztott igények nőni fognak. Ennek a hálónak elválaszthatatlan részét a közhasznú tevékenységet kifejtő civil szervezetek képezik, melyek szolgáltatásaikat hatékonyabban, innovatívabban nyújtják ott, ahová az állam és az önkormányzat keze nem ér el.

Pozsony, 2011.11.18.


Ekofórum
Fórum Donorov
Fórum kresťanských inštitúcií
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Rada mládeže Slovenska
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Sociofórum
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Slovenské centrum fundraisingu
Asociácia telovýchovných jednôt a klubov Slovenskej republiky
Platforma horských a ostatných záchranných systémov SR
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

 

Nem változik a 2%-os törvény, olvass tovább »

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.