info@kerekasztal.sk

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának állásfoglalása a magyarországi határon túli támogatásokkal kapcsolatban

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Koordinációs Bizottsága 2010. július 16-i ülésén foglalkozott a Szülőföld Alap ez évi döntéseivel, illetve a döntések kapcsán megfogalmazott állásfoglalásokkal és kritikai észrevételekkel.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a szlovákiai magyar intézményrendszer reprezentatív fórumaként egyetért azzal, hogy nyitott, átlátható, minden érdekelt fél bevonásával létrejövő, közmegegyezésen alapuló, mindennemű klientelizmust kizáró, a szlovákiai magyarok szervezeteinek és intézményeinek érdekeit és követelményeit szem előtt tartó, egységes stratégia mentén létrejövő támogatási rendszer alakuljon ki a határon túli támogatások tekintetében Magyarországon. Ennek alappillérei: a kulturális értékek megőrzése, a szlovákiai magyarok életfeltételeinek javítása, a hatékony érdekképviselet, az intézményrendszer fejlesztése és a nemzeti értékeket szem előtt tartó korszerű identitás- és nemzettudat fejlesztése.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az asszimilációs folyamatok megfékezését, a hatékony érdekérvényesítést és a jogvédelmet tűzte ki célul. Ezeknek a célkitűzéseknek nagymértékben sikerült eleget tennünk Szlovákiában és nemzetközi szinten is.

Meggyőződésünk, hogy ezek összhangban vannak a magyar kormányzat nemzetpolitikai célkitűzéseivel, már csak azért is, mert az asszimilációs folyamatok megállítása Szlovákiában a legfontosabb közös ügyünk, a hatékony érdekképviselet elérése pedig csak stabilan működő, biztos alapokon nyugvó, sokszínű, szakmailag felkészült civil szervezetekkel lehetséges.

Fontosnak tartjuk, hogy a támogatások odaítélésébe elsősorban az érintetteknek legyen döntő szava. A szlovákiai magyar civil szektor, az egész kisebbségi intézményrendszer érett és felkészült arra, hogy az őt érintő kérdésekben maga hozhasson döntéseket. A létéről van szó, amiben (meggyőződésünk szerint) az egész közösség és a közösség politikai vezetői is érdekeltek. A korábbi elővéleményezési rendszerek (legalábbis Szlovákiában) éveken keresztül nyitottan, minden érdekelt fél bevonásával működtek, kellő belső nyilvánosságot alakítottak ki, és közmegegyezéses döntéseket hozva tettek javaslatokat a magyarországi támogatások elosztására. Ezt a hagyományt újra kellene eleveníteni.

Hisszük, hogy a klientelizmus, a kabinetpolitika ellen csak az összes intézmény bevonása és a nyilvánosság jelent ellenszert. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kész tárgyalni az új támogatási rendszer formáinak és mechanizmusainak kialakításáról az illetékes magyarországi kormányzati szervekkel.

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
Koordinációs Bizottság

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának állásfoglalása a magyarországi határon túli támogatásokkal kapcsolatban

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.